Företag

Leader är en del av Aktion Österbottens verksamhet. En Leader-grupp är registrerad förening, som uppmuntrar invånarna i sitt område att utveckla den egna hembygden, öka dess trivsel samt skapa nya arbetsplatser och företag. Leader-gruppen finansierar projekt som är allmännyttiga och främjar näringsverksamhet genom företagsstöd med stöd från Landsbygdsfonden. Varje Leader-grupp har en egen utvecklingsstrategi för den lokala landsbygden.​

Strategin utarbetas för varje programperiod i samarbete med områdets invånare och olika aktörer. Just nu börjar programperioden 2023- 2027. Vår strategi heter: Vårt Österbotten.

Leader är en förkortning av den franska meningen Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale. 
Det betyder Samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden.

Stöd för företag

Eftersom våra stöd riktar sig till landsbygden är centrala Vasa och Karleby uteslutna från stödområdet.

Från denna karta kan du kontrollera om ditt företag är beläget i ett stödberättigande område. Området där finansiering inte beviljas är markerat i svart och vitt på kartan. Om du klickar på kartan får du mer information om den platsen: områdets Leader-grupp och områdets klassificering i stads-landsbygdsklassificeringen.

Krav för att kunna få stöd

Stödet får inte snedvrida konkurrensen

Branscher som inte kan få stöd:

  • trafik och transport
  • import-, agentur-, detalj- och partihandel och Internet-baserade webbshoppar inom dessa branscher
  • personliga konsumenttjänster på den lokala marknaden (t.ex. frisörsalonger, massörer, gym och skönhetssalonger)
  • lagstadgad basservice inom kommuner, välfärdsområden eller staten
  • jordbyggnadsbranschen
  • byggbranschen inklusive VVS och el, om företagets verksamhet omfattar endast entreprenad
  • restaurangverksamhet, såsom caféer, barer och lunchrestauranger, förutom om verksamheten har en anknytning till turism
  • bilanskaffningar och fortskaffningsmedel, bl.a. traktorer och jordbyggnadsmaskiner
  • placerings- och uthyrningsverksamhet, förutom uthyrningsverksamhet som bedrivs inom turismbranschen
  • häststall med färre än 10 platser, då verksamheten i huvudsak grundar sig på uthyrning av stallplatser

Från idé till projekt

1

IDÉ

2

PLANERING

3

ANSÖKAN

4

BESLUT

5

VERKSTÄLLANDE

6

UTBETALNING

7

UTVÄRDERING

Kontakta våra Leader rådgivare eller fyll i en idéblankett

Maria Carstensen

Maria Carstensen

Leader rådgivare

050 465 2630

maria.carstensen@aktion.fi

Isabella Wiklund

Isabella Wiklund

Leader rådgivare

0400 125 572

isabella.wiklund@aktion.fi